Financial Reports DS Plattformen

2023-02-22

Årsredovisning 2022

2023-02-16

Bokslutskommuniké 2022

2022-10-21

Delårsrapport januari – september 2022

2022-07-27

Delårsrapport januari – juni 2022

2022-04-22

Delårsrapport januari – mars 2022

2022-02-25

Årsredovisning 2021

2022-02-16

Bokslutskommuniké 2021

2021-10-22

Delårsrapport januari – september 2021

2021-07-16

Delårsrapport januari – juni 2021

2021-04-13

Delårsrapport januari – mars 2021

2021-03-03

Årsredovisning 2020

2021-02-01

Bokslutskommuniké 2020

2020-10-22

Delårsrapport januari – september 2020

2020-08-17

Delårsrapport januari – juni 2020

2020-04-23

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-03-10

Årsredovisning 2019

2020-01-16

Bokslutskommuniké 2019

2019-10-23

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

2019-07-26

Delårsrapport Q2 2019

2019-04-05

Delårsrapport Q1 2019

2019-02-20

Årsredovisning 2018

2019-02-15

Bokslutskommuniké 2018

2018-10-22

Delårsrapport Q3 2018

2018-07-26

Delårsrapport Q2 2018

2018-04-26

Delårsrapport Q1 2018

2018-03-27

Årsredovisning 2017

2018-02-15

okslutskommuniké 2017