Corporate News

Public Offer Ayima Group

Viktig information - Bekräfta

White Pearl Technology Group AB offentliggör ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Ayima Group AB (publ) att förvärva samtliga aktier i Ayima Group för ett vederlag om 0,6 B-aktier i White Pearl per aktie i Ayima Group, oavsett aktieslag.

Important information - Confirmed

White Pearl Technology Group AB hereby announces a public offer to the shareholders of Ayima Group AB (publ) to acquire all shares in Ayima Group for a price of 0,6 class B shares in White Pearl per share in Ayima Group, regardless of share class.

 

Final day of public offer acceptance period of WPTGs offer on Ayima Group

WPTG note that today (26 April) is the final day of the acceptance period for the public offer from White Pearl Technology Group. Any shareholders wishing to partake of the offer should accept through their bank or share trading account by close of business today.

Late offers will be accepted until 12.00 on the 27th of March. If the trading platform is closed the offer send a message in the bank or trading platform containing the follow phrase:

Late acceptance of WPTG’s takeover offer

WPTG accepts late acceptances received by Aqurat up to 12:00 on March 27
Ayima’s founders and largest shareholders, comprising 51.9% of total equity in the group, have accepted the offer as per the Press Release of 20 February 2024.

Sista dagen för acceptperiod för offentligt erbjudande för WPTGs erbjudande på Ayima Group

WPTG noterar att idag (26 april) är den sista dagen av acceptperioden för det offentliga erbjudandet från White Pearl Technology Group. Alla aktieägare som önskar ta del av erbjudandet bör acceptera genom sitt bank- eller aktiehandelskonto senast dagens stängning.
Sena erbjudanden accepteras fram till klockan 12.00 den 27 april. Om handelsplattformen har stängt erbjudandet skicka ett meddelande i banken som innehåller följande fras:

Sen acceptans av WPTG:s uppköpserbjudande

WPTG accepterar sena accepter som tas emot av Aqurat till och med kl. 12.00 den 27 mars
Ayimas grundare och största aktieägare, som utgör 51,9 % av det totala kapitalet i koncernen, har accepterat erbjudandet enligt pressmeddelandet den 20 februari 2024.
Erbjudandehandlingen och relaterad information kan läsas på
https://whitepearltech.com/public-offer/

Subscriptions

Receive the latest White Pearl News