Corporate News

Public Offer Ayima Group

Viktig information - Avböj

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen för White Pearl Technology Group AB (”Bolaget”) inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”).

Important information - Decline

Due to legal restrictions, the information is on this part of the website of White Pearl Technology Group AB (the “Company”) not intended for, and may not, directly or indirectly, in whole or in part, be accessed by or distributed or shared to persons residing or located in the United States (including its territories and provinces, each state of the United States and the District of Columbia “USA”).


Subscriptions

Receive the latest White Pearl News